Η Σμύρνη, μάνα, καίγεται.

Τελικά δεν είχαμε καμμία ανάγκη τον Κεμάλ.

Και μόνοι μας, μια χαρά τα καταφέρνουμε!

This entry was posted in Μεμονωμένα - Ανεξάρτητα and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Η Σμύρνη, μάνα, καίγεται.

  1. TSAKIRIS says:

    δες ποιός ακριβώς φταίει:

    http://www.hellenicdynamism.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.