Άντε και καλό βόλι…

I pull my shirt off and pray…

This entry was posted in Pop, Παραβάσεις. Bookmark the permalink.

One Response to Άντε και καλό βόλι…

  1. elafini says:

    τι μου θύμισες…απίστευτο flashback..καλημέρα 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.