Η άποψη του Κακοφωνίξ

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=3VNmEywst1U]

Κι ένα κομμάτι των Lost Bodies που θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό moto για τις σημερινές εκλογές.Μουσικά δε μου λέει τίποτα – εξ ου και Κακοφωνίξ – αρκεί όμως η ειλικρίνεια του συγκροτήματος και το πάθος με το οποίο υποστηρίζουν αυτό που λένε για να κάνει το κομμάτι καλλιτεχνική έκφραση.Αυτό που με στεναχωρεί είναι πως – ειλικρινέστατα πάντα – ο στιχουργός τοποθετεί τη δράση σε μέλλοντα χρόνο. Το μόριο «θα» που τόσο μεμφόμαστε στους πολιτικούς, τελικά επιστρέφει κι εναντίον μας.

This entry was posted in Εκλογές and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.