Μνήμη Γιάννη Χρήστου

Γιάννης Χρήστου

 

Γιάννης Χρήστου

9/1/1926 – 9/1/1970

 

http://www.janichristou.org/

Jani Christou @ MySpace

This entry was posted in Uncategorized, Μοντερνισμός. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.