Η Ελλάδα δεύτερη στον κόσμο!

(Φόλλοου απ παλαιότερου ποστ.)

Και, ναι, ο αγώνας δικαιώθηκε! Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε ώρες εργασίας!

Τους πανηγυρισμούς, τους εορτασμούς και τις συνεντεύξεις τύπου δε βλέπω και ανησυχώ…

This entry was posted in Ισοπολιτεία and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.