Εξοστρακισμοί…

Αν εξοστρακίζονται οι σφαίρες των αστυνομικών, γιατί όχι κι η λαϊκή οργή;

This entry was posted in Μεμονωμένα - Ανεξάρτητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.