Όχι πως αλλάζει τίποτε…

…αλλά, ο Αμβρόσιος, χρησιμοποιεί πληθυντικό μεγαλοπρεπείας;

Φτωχομάννα Εκκλησία

This entry was posted in Μεμονωμένα - Ανεξάρτητα and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Όχι πως αλλάζει τίποτε…

  1. Δηλαδή τι;

    Μήπως υπαινίσσεστε ότι το κύριο κύριο κύριο Aμβρόσιο δεν είναι μεγαλοπρεπές; A;

  2. Κρείτων Κουσουράτος says:

    Ουδαμώς! Τουναντίον, λέγω «όχι πως αλλάζει τίποτε»! Εν ταις καρδίαις μας, είναι πάντα ο ταπεινός μεγαλόπρεπος εκπρόσωπος του Κυρίου του.

  3. martina says:

    Τώρα με τα νέα μέτρα που μας πήραν..η εκκλησία θα πάρει τα πάνω της.. έχει να πέσει συσσίτιο.. Βούτυρο στο κρουασάν τους, τους ήρθε..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.